با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، وب سایت تاپ تن تهران در حال به روز رسانی است.

مجموعه تابستانه

گالری شیرین  

نمایشگاه گروهی نقاشی، حجم، عکس  

  • زمان: ۸ مرداد الی ۲ شهریور – 1400  
  • ساعت: 11:00 تا 19:00  
  • آدرس: تهران، خیابان کریمخان‌زند، خیابان سنایی، کوچه‌ی سیزدهم، پلاک ۵  

سایر رویدادها...

جبر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و احتمال

تالار این/جا   نمایشگاه انفرادی   زمان: 15 الی 25 بهمن – ۱۴۰۰   ساعت: 13:00 تا 19:00  …

بی‌تاب: جستار اخیر

گالری +٢   نمایشگاه گروهی   زمان: 15 الی 29 بهمن – ۱۴۰۰   ساعت: 11:00 تا 19:00  …

همزاد

پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱   نمایشگاه انفرادی   زمان: 8 الی 19 بهمن – ۱۴۰۰   ساعت: 16:00 تا 20:00  …

ضیافت

گالری شیرین   نمایشگاه انفرادی   زمان: 8 الی 24 بهمن – ۱۴۰۰   ساعت: 11:00 تا 19:00  …