با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، وب سایت تاپ تن تهران در حال به روز رسانی است.

تبار بی آرام

گالری اُ

نمایشگاه انفرادی نقاشی، حجم

  • زمان: ۸ الی 19 مرداد – 1400
  • ساعت: 12:00 تا 20:00
  • آدرس: تهران، خیابان سنایی، خیابان شاهین (خدری)، پلاک 18، طبقه ی دوم

سایر رویدادها...

جبر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و احتمال

تالار این/جا   نمایشگاه انفرادی   زمان: 15 الی 25 بهمن – ۱۴۰۰   ساعت: 13:00 تا 19:00  …

بی‌تاب: جستار اخیر

گالری +٢   نمایشگاه گروهی   زمان: 15 الی 29 بهمن – ۱۴۰۰   ساعت: 11:00 تا 19:00  …

همزاد

پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱   نمایشگاه انفرادی   زمان: 8 الی 19 بهمن – ۱۴۰۰   ساعت: 16:00 تا 20:00  …

ضیافت

گالری شیرین   نمایشگاه انفرادی   زمان: 8 الی 24 بهمن – ۱۴۰۰   ساعت: 11:00 تا 19:00  …