با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، وب سایت تاپ تن تهران در حال به روز رسانی است.

سیاه-قرمز-سپید

گالری شیرین

نمایشگاه انفرادی نقاشی، حجم

  • زمان: 8 الی 24 بهمن – ۱۴۰۰
  • ساعت: 11:00 تا 19:00
  • آدرس: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ی سیزدهم، پلاک5

سایر رویدادها...

جبر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و احتمال

تالار این/جا   نمایشگاه انفرادی   زمان: 15 الی 25 بهمن – ۱۴۰۰   ساعت: 13:00 تا 19:00  …

بی‌تاب: جستار اخیر

گالری +٢   نمایشگاه گروهی   زمان: 15 الی 29 بهمن – ۱۴۰۰   ساعت: 11:00 تا 19:00  …

همزاد

پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱   نمایشگاه انفرادی   زمان: 8 الی 19 بهمن – ۱۴۰۰   ساعت: 16:00 تا 20:00  …

ضیافت

گالری شیرین   نمایشگاه انفرادی   زمان: 8 الی 24 بهمن – ۱۴۰۰   ساعت: 11:00 تا 19:00  …