تجاری

هیترا

مجتمع تجاری، اداری هیترا در زمینی به مساحت 700 متر مربع، با زیر بنای 5526 متر…

رویال آدرس

مجتمع تجاری، اداری رویال آدرس در زمینی به مساحت 1600 متر مربع، با زیر بنای…

شیرین

مجتمع تجاری، اداری شیرین در زمینی با مساحت 1610 متر مربع با زیر بنای 16000…

مجتمع تجاری الف

مجتمع تجاری، اداری الف در زمینی به مساحت 1600 متر مربع، با زیر بنای 16000 متر…

آنو

مجتمع تجاری آنو در زمینی با مساحت 640 متر مربع با زیر بنای 5600 متر مربع در…