مسکونی

نسترن 5

مجتمع مسکونی نسترن 5 در زمینی به مساحت 2614 متر مربع با زیر بنای 20000 متر…

آرت پارک

مجتمع مسکونی آرت پارک در زمینی به مساحت 3200 متر مربع، با زیر بنای 16000 متر…

گلپاد

مجتمع مسکونی گلپاد در زمینی به مساحت 1600 متر مربع با زیر بنای 13000 متر مربع…

گلدان

مجتمع مسکونی گلدان در زمینی به مساحت 815 متر مربع با زیر بنای 5000 متر مربع…

بهشت نیاتوس

مجتمع مسکونی بهشت نیاتوس در زمینی به مساحت 6100 متر مربع و با زیر بنای کل 70000…

ساید پارک

مجتمع مسکونی ساید پارک در زمینی به مساحت 5960  متر مربع با زیر بنای 47192…

رویال آدرس

مجتمع مسکونی لوکس رویال آدرس در زمینی به مساحت 4200 متر مربع و با زیر بنای…

سروستان اميران

مجتمع مسکونی سروستان اميران، در زمینی به مساحت 3143 متر مربع با زیر بنای 19654…

عمارت سدروس

مجتمع مسکونی عمارت سدروس در زمینی به مساحت 1500 متر مربع با زیر بنای 9000 متر…

5 الهیه

مجتمع مسکونی 5 الهیه در زمینی به مساحت 2000 متر مربع با زیر بنای 8500 متر مربع…

برج های دوقلوی میکا

برج های دوقلوی میکا در زمینی به مساحت 5843  متر مربع با زیر بنای 52292…

مهراز

مجتمع مسکونی لوکس مهراز در زمینی به مساحت 650 متر مربع با زیر بنای 5600 متر…

سروستان

مجتمع مسکونی سروستان در زمینی به مساحت 1012 متر مربع با زیر بنای 7000 متر مربع…

سنبل

مجتمع مسکونی سنبل در زمینی به مساحت 1200 متر مربع با زیر بنای 8500 متر مربع…

آرام

مجتمع مسکونی آرام در زمینی به مساحت 1304 متر مربع با زیر بنای 9478 متر مربع…

باغ زعفرانیه

مجتمع مسکونی باغ زعفرانیه در زمینی به مساحت 6200 متر مربع و با زیر بنای 30360…

سیدار

مجتمع مسکونی لوکس سیدار در زمینی به مساحت 226 متر مربع و با زیر بنای کل 3100…

پارادایس پارک 4

مجتمع مسکونی لوکس پارادایس پارک 4 در زمینی به مساحت 1600 متر مربع و با زیر…

حافظ

مجتمع مسکونی لوکس حافظ در زمینی به مساحت 2490 متر مربع و با زیر بنای کل 22270…

آلتون کورت

مجتمع مسکونی آلتون کورت در زمینی به مساحت 5700 متر مربع و با زیر بنای کل 24000…

سفیر

مجتمع مسکونی سفیردر زمینی به مساحت 4642 متر مربع و با زیر بنای 17928 متر مربع…

پارامیس صاحبقرانیه

مجتمع مسکونی لوکس پارامیس صاحبقرانیه در زمینی به مساحت 1250 متر مربع و با زیر…

پارامیس فرشته

مجتمع مسکونی لوکس پارامیس فرشته در زمینی به مساحت 1500 متر مربع و با زیر بنای…

باران 5

مجتمع مسکونی باران 5 در زمینی به مساحت 2370 متر مربع و با زیر بنای کل 9863…

بام البرز

مجتمع مسکونی بام البرز در زمینی به مساحت 2720 متر مربع و با زیر بنای کل 12921…

گالریا رزیدنس

مجتمع مسکونی-تجاری گالریا رزیدنس در زمینی به مساحت 3400 متر مربع و با زیر بنای…

آماتیس

مجتمع مسکونی آماتیس در زمینی به مساحت 2500 متر مربع با زیر بنای 20000 متر مربع…

سیپان

مجتمع مسکونی سیپان در زمینی به مساحت 1600 متر مربع و با زیر بنای کل 12600 متر…

امواج

مجتمع مسکونی امواج در زمینی به مساحت 1700 متر مربع با زیر بنای مفید 3000 مترمربع…

کلاسیک لواسان

ویلای کلاسیک لواسان در زمینی به مساحت 7000 متر مربع با زیر بنای کل 2000 متر…