حس پنهان

نگارخانه نگر  

نمایشگاه انفرادی نقاشی  

  • زمان: 18 الی 30 مرداد - 1398  
  • ساعت: 13:00 تا 20:00  
  • آدرس: تهران، قیطریه، ضلع جنوبی پارک، خیابان روشنایی، کوچه دلارارم، پلاک 33  

سایر رویدادها...

حقیقت محتمل

گالری ویستا   نمایشگاه گروهی چندرسانه‌ای   زمان: 1 الی 15 شهریور - 1398   ساعت: 16:00 تا…

گسست

گالری ثالث   نمایشگاه انفرادی تاپستری   زمان: 25 مرداد الی 6 شهریور - 1398   ساعت: 10:00…

حمین هوالی

گالری ساربان   نمایشگاه انفرادی حجم   زمان: 25 مرداد الی 4 شهریور - 1398   ساعت: 16:00…

سری قایق

گالری هما نمایشگاه انفرادی نقاشی زمان: 25 مرداد الی 5 شهریور - 1398 ساعت: 11:00…