چالش عناصر

پروژه‌های آران  

نمایشگاه انفرادی  

  • زمان: 5 الی 29 مهر - 1398  
  • ساعت: 13:00 تا 19:00  
  • آدرس: تهران، خیابان نوفل لوشاتو کوچه لولاگر پلاک ۵  

سایر رویدادها...

۵+۱

گالری سیحون   نمایشگاه گروهی حجم   زمان: ۲۷ دی الی ۹ بهمن – 1398   ساعت: 11:00…

گل‌هایی از باغ درون

گالری سایه   نمایشگاه انفرادی نقاشی   زمان: ۲۷ دی الی ۹ بهمن – 1398   ساعت: 11:00…

مسمور

گالری شیرین   نمایشگاه انفرادی حجم    زمان: 13 الی 18 دی – 1398   ساعت: 11:00…

طوفان زندگی

نگارخانه والی   نمایشگاه انفرادی نقاشی، ترکیب مواد   زمان: 13 الی 24 دی – 1398   ساعت:…