طوفان زندگی

نگارخانه والی  

نمایشگاه انفرادی نقاشی، ترکیب مواد  

  • زمان: 13 الی 24 دی – 1398  
  • ساعت: 12:00 تا 20:00  
  • آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک 72  

سایر رویدادها...

زیستبوم

گالری باوان   نمایشگاه گروهی   زمان: 2 الی 23 اسفند – 1398   ساعت: 12:00 تا 20:00  …

دقیقه های مشجر

گالری آتبین   نمایشگاه انفرادی نقاشی   زمان: 2 الی 13 اسفند – 1398   ساعت: 12:00 تا…

فراموشی و تهییج غیر عادی حافظه

گالری راه ابریشم   نمایشگاه گروهی عکس   زمان: 2 الی 23 اسفند – 1398   ساعت: 16:00…

نور سیاه

نگارخانه علیها   نمایشگاه انفرادی نقاشی   زمان: 2 الی 13 اسفند – 1398   ساعت: 16:00 تا…