10 املاک برتر تهران


رویال آدرس

مجتمع مسکونی لوکس رویال آدرس در زمینی به مساحت 4200 متر مربع و با زیر بنای کل 35000 متر مربع در منطقه زعفرانیه تهران احداث گردیده است. این مجتمع در 21 طبقه (15 طبقه مسکونی روی همکف و 5 طبقه زیرزمین) شامل 32 واحد آپارتمان مسکونی (700 الی 330 متر…

بیشتر بدانید...

نسترن 5

مجتمع مسکونی نسترن 5 در زمینی به مساحت 2614 متر مربع با زیر بنای 20000 متر مربع در زعفرانیه (تهران) در حال ساخت می باشد. این مجتمع در 18 طبقه (12 طبقه مسکونی روی همکف و 5 طبقه زیر زمین) شامل 24 واحد آپارتمان مسکونی (500 مترمربع) و 105 واحد…

بیشتر بدانید...

سروستان اميران

مجتمع مسکونی سروستان اميران، در زمینی به مساحت 3143 متر مربع با زیر بنای 19654 متر مربع در منطقه زعفرانيه (تهران) در حال ساخت می باشد. این مجتمع در 19 طبقه (13 طبقه مسکونی روی همکف و 5 طبقه زیر زمین) شامل 24 واحد آپارتمان مسکونی با متراژهای 433 و…

بیشتر بدانید...

شیرین

مجتمع تجاری، اداری شیرین در زمینی با مساحت 1610 متر مربع با زیر بنای 16000 متر مربع در 15 طبقه (8 طبقه روی همکف و 6 طبقه زیر زمین ) مشتمل بر 3 واحد تجاری (110~300 متر مربع) 29 واحد اداری (125~247 متر مربع) و 240 واحد پارکینگ در فرشته…

بیشتر بدانید...

5 الهیه

مجتمع مسکونی 5 الهیه در زمینی به مساحت 2000 متر مربع با زیر بنای 8500 متر مربع در منطقه  تجریش (تهران) واقع می باشد. این مجتمع در 9 طبقه (6 طبقه روی همکف و 2 طبقه زیر زمین) شامل 12 واحد آپارتمان مسکونی (250 الی 800 مترمربع) و 40 واحد…

بیشتر بدانید...

آلتون کورت

مجتمع مسکونی آلتون کورت در زمینی به مساحت 5700 متر مربع و با زیر بنای کل 24000 متر مربع در منطقه نیاوران (تهران) احداث گردیده است. این مجتمع در 24 طبقه (18 طبقه مسکونی روی همکف و 5 طبقه زیرزمین) شامل 62 واحد آپارتمان مسکونی (240 الی 850 مترمربع)، یک…

بیشتر بدانید...

سفیر

مجتمع مسکونی سفیردر زمینی به مساحت 4642 متر مربع و با زیر بنای 17928 متر مربع در منطقه ی فرمانیه در حال احداث می باشد. این مجتمع در 13 طبقه ( 9 طبقه مسکونی و 3 طبقه زیر زمین ) شامل 32 واحد مسکونی در متراژهای 330، 348 و 645…

بیشتر بدانید...

آرت پارک

مجتمع مسکونی آرت پارک در زمینی به مساحت 3200 متر مربع، با زیر بنای 16000 متر مربع در 17 طبقه (12 طبقه روی همکف و 4 طبقه زیر زمین) شامل 12 واحد مسکونی (940 متر مربع)، 1 واحد پنت هاوس (1800 متر مربع) و 36 واحد پارکینگ در محدوده زعفرانیه،…

بیشتر بدانید...

سیپان

مجتمع مسکونی سیپان در زمینی به مساحت 1600 متر مربع و با زیر بنای کل 12600 متر مربع در منطقه ی نیاوران احداث گردیده است. این مجتمع در 10طبقه (7 طبقه مسکونی روی همکف و 2 طبقه زیر زمین) شامل 28 واحد مسکونی (به متراژهای 180 الی 250 مترمربع) و…

بیشتر بدانید...

گلپاد

مجتمع مسکونی گلپاد در زمینی به مساحت 1600 متر مربع با زیر بنای 13000 متر مربع در منطقه ی فرشته (تهران) در حال احداث می باشد. این مجتمع در 18 طبقه (13 طبقه روی همکف و 5 طبقه زیر زمین) شامل 13 واحد آپارتمان مسکونی (500 مترمربع) و 68 واحد…

بیشتر بدانید...

عمارت سدروس

مجتمع مسکونی عمارت سدروس در زمینی به مساحت 1500 متر مربع با زیر بنای 9000 متر مربع در منطقه نیاوران (تهران) واقع می باشد. این مجتمع در 10 طبقه (7 طبقه مسکونی روی همکف و 2 طبقه زیر زمین) شامل 38 واحد آپارتمان مسکونی در متراژهای 110 الی 190 متر…

بیشتر بدانید...